WAT IS SUCCES?

Het is de droom van iedere ondernemer om succesvol te zijn. Maar wat betekent dat?

Als succescoach stellen ondernemers mij vaak de vraag hoe ik succes definieer. Ik verwijs dan altijd naar mijn e-boek “101 definitions of succes!”, geschreven door professionele coaches, trainers en schrijvers uit meerdere landen. Dit is de link naar het boek: http://www.3g-methode.nl/static/download/101definitionsofsuccessnl.pdf

Uit dit boek wordt duidelijk, dat er vele definities van succes bestaan. Deze succesdefinities kunnen gelijksoortig, complementair, tegengesteld of fundamenteel anders zijn. Ze kunnen elkaar aanvullen of uitsluiten, versterken of ondermijnen. Mensen hebben, kortom, geen eenduidende definities van succes.

Van Dale geeft de volgende definitie van succes: ”Goede afloop, uitkomst of uitslag.”

Mijn eigen omschrijving is deze: “Succes is het geluk dat je voelt, wanneer iets lukt!”

Zoals je ziet, is de definitie van Van Dale resultaatgericht, terwijl in mijn persoonlijke succesdefinitie geluk centraal staat. Het resultaat (het ‘lukken’) is daarbij ondergeschikt aan het ‘geluk’.

Het merendeel van de ondernemers, die mij de afgelopen 20 jaar hebben geconsulteerd, beschouwt zichzelf als succesvol wanneer ze veel winst maken. Hoe hoger de omzet en vooral hoe meer winst ze maken, hoe succesvoller ze menen te zijn.

Ik zie dat anders: succes heeft in mijn optiek NIET PRIMAIR met geld te maken. Sorry voor de onbewust levende multimiljonairs onder ons, maar succes heeft naar mijn mening vooral met geestelijke groei te maken. En pas in laatste instantie met geld…

Met geestelijke groei bedoel ik dit. Wij bestaan in relatie tot de ander. Je helpt andere mensen omdat je van betekenis wilt zijn voor de ander. Het geluk dat dit oplevert voor die ander, maakt jou óók gelukkig!

Als ondernemer is het een enorme verrijking, wanneer jij, door jouw klanten met je product gelukkig te maken, geluk ervaart.

Dit principe noem ik het wederkerigheidprincipe. Het is één van de zeven zuilen van succes. Het fundament voor ieder succesvol bedrijf.

TIP VAN SUCCESCOACH: “Succes is het geluk dat je voelt, wanneer iets lukt!” Roeland Suylen

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld.

Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen.

In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*