STARRE STAPPENPLANNEN ZIJN SLECHT!

Als ondernemer heb je vast wel eens een stappenplan gemaakt. En anders heb je er wel over gelezen.

WAT IS EEN STAPPENPLAN?
Een stappenplan is een grafische of woordelijke weergave van de weg, die je moet afleggen naar je doel.

Het is het traject van A (je uitgangssituatie) naar B (je doel of eindsituatie). Het is, zeg maar, een soort landkaart van de route naar je succes.

Er zijn zelfs schrijvers, die zweren bij het gebruik van stappenplannen om je doelen te bereiken.

MAAR ELK STAPPENPLAN HEEFT OOK EEN KEERZIJDE!
Want een stappenplan dat de flexibiliteit mist, om adequaat op de altijd veranderende werkelijkheid in te spelen, is een handicap bij het bereiken van doelen.

Daarom is het nodig, om eens kritisch te kijken naar de DO’s en vooral naar de DON’Ts van stappenplannen.

DO IT!
Zolang de weg naar je doel een rechte lijn, of in elk geval een voorspelbare curve volgt, is er niets aan de hand. Je kunt dan prima met een vooraf gemaakt stappenplan werken.

Zo’n proactief plan heeft dan vele voordelen, omdat het je helpt om haalbare stappen te zetten. Een voorbeeld hiervan is het maken van een haalbaar plan om binnen een jaar je huis te schilderen.

DON’T DO IT…
Elk project verandert echter voortdurend! Je zult toevallige ontmoetingen, onverwachte mee- of tegenvallers en onvoorziene obstakels op je weg tegenkomen.

En die onvoorspelbare factoren maken een stappenplan al gauw te rigide. Je hebt dan behoefte aan een flexibel stappenplan! Dat is bijvoorbeeld het geval bij een ingrijpende vernieuwing binnen je bedrijf of bij het opstarten van een nieuwe onderneming.

SUCCESVOL BEN JE MET EEN FLEXIBEL STAPPENPLAN!
Alle écht succesvolle mensen die ik getraind heb, vinden een traditioneel stappenplan van maanden of jaren te star.

Zij zijn meestal in staat om met de stroom van gebeurtenissen mee te bewegen, in plaats van er tegenin te gaan. In vaktermen heet dat flow!

Ze hebben stuk voor stuk de persoonlijke ervaring, dat een stappenplan voor een langere periode niet geschikt is voor de details. Het is alleen geschikt om de grote lijnen uit te zetten.

Om die reden maken zij elke dag opnieuw een op hun persoonlijke omstandigheden afgestemd plan.

Dat werken ze af en aan het eind van de dag checken ze of het is gelukt om alle stappen af te handelen.

Wil jij je omzet verhogen en wil je hulp bij het maken van een stappenplan, afgestemd op je persoonlijke omstandigheden? 

Bel dan 0522-26 12 85 of mail naar info@succescoach.nl voor het GRATIS GROEIGESPREK van 30-40 minuten. Vermeld in elk geval je naam, adres, postcode, telefoonnummer en de code HSP1.

TIP VAN SUCCESCOACH: “Ook de hoogste berg beklim je stap voor stap!” Roeland Suylen

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld.

Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen.

In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*