ONDERNEEM IN FLOW!

Je hebt vast wel eens gelezen of gehoord over flow! Het begrip flow is in de vorige eeuw geïntroduceerd door de psycholoog Mihály Csikszentmihály. In míjn leven ben ik dit begrip al ontelbare keren tegen gekomen. Het wordt veel gebruikt in de managementliteratuur, maar ook in de meer spirituele literatuur. Het woord ‘flow’ wordt te pas en te onpas gebruikt, zowel zakelijk als privé.

Dat roept de vraag op, wat flow precies is en hoe je het kunt bereiken of oproepen! En natuurlijk ook de vraag wat flow kan betekenen voor je succes.

WAT IS HET NIET?

Flow is een mentale staat, ik noem het liever een ‘bewustzijnstoestand’ of een ‘staat van zijn’, waarin je optimaal presteert. Je zit lekker in je vel, gaat volledig op in wat je doet en bereikt het hoogst haalbare:-) Er zijn echter ook een heleboel bewustzijnstoestanden waarin de flow ontbreekt. Ik noem er zeven:

  1. angst
  2. controledwang
  3. ongerustheid
  4. lusteloosheid
  5. opwinding
  6. verveling
  7. uitputting

Veel ondernemers zitten gevangen in de waan van de dag. Hierdoor ervaren ze minder flow, wat ten minste vier problemen oplevert:

1) Ze hebben minder plezier in hun werk.
2) Ze leveren minder kwaliteit.
3) Ze krijgen minder klanten, die ook nog minder tevreden zijn.

4) Ze zijn vaker ziek en hebben minder energie.

MAAR GELUKKIG KAN HET OOK ANDERS!

Zoals ik het zie, zijn er drie aspecten van flow:

1) FLOW in het denken (mentale flow). Dat is denken vanuit de ruimte en stilte van gedachteloos ZIJN. In deze flow rijzen er gedachten op om vanzelf weer te verdwijnen. Er is dan geen denker meer die zich vastklampt aan zijn gedachten. Er is zelfs geen denker meer die denkt, want de denker en de gedachte zijn EEN in het denken. Uit deze bewustzijnstoestand komen de hoogste vormen van inspiratie en intuïtief denken voort.

2) FLOW in het voelen (emotionele flow). Dit is voelen vanuit je hart. Hiermee bedoel ik het centrum van de onvoorwaardelijke Liefde, die alles omvat – dus ook de niet-liefde. Uit deze toestand ontspruiten de zuiverste vormen van empathie, sensitiviteit en intuïtief voelen.

3) FLOW in het doen (fysieke flow). Dit is handelen vanuit puur ZIJN. Puur ZIJN is zijn zonder meer, dus zonder iets te moeten. Het is gewoon (je Zelf) zijn. Maar hoe simpel dat ook klinkt: dat is het voor de meeste mensen niet. Het betekent handelen in het Hier, dat altijd NU is.

FLOW IS, ZEG MAAR, DE SMEEROLIE VAN JE SUCCES:-)

Wil je leren wat FLOW is, hoe het voelt en hoe je het zelf kunt oproepen? Geef je dan geheel vrijblijvend op voor een GRATIS GROEIGESPREK van 30-40 minuten, over wat flow kan bijdragen aan je succes!  Stuur een mail met je naam, adresgegevens plus postcode, telefoonnummer en het woord Flow naar info@succescoach.nl. Graag ontvang ik je mail. Ik zie ernaar uit;-)

TIP VAN SUCCESCOACH: “Niet omhoog kijken naar de hemel, maar afdalen in jezelf is de weg naar succes!” Roeland Suylen

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld.

Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen.

In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*