NETWERK MET SUCCES (Deel 1)!

NETWERK MET SUCCES!

Dit artikel behandelt drie hoofdaspecten van succesvol netwerken. In een serie van twee artikelen ga ik je de relatie uitleggen tussen je persoonlijkheid en je wijze van netwerken. Het leuke van netwerken is dat iedereen het doet. Netwerken is het bouwen van intermenselijke relaties, met als doel iets voor elkaar te kunnen betekenen.

Daarom is netwerken niet voorbehouden aan de coach, de supervisor of de therapeut. De bakker netwerkt om meer brood te kunnen verkopen. Hij netwerkt om zijn huidige klanten te behouden en om zijn klantenkring uit te breiden met nieuwe mensen. Hetzelfde geldt voor de slager, de patatboer, de horecaondernemer, de textielmagnaat en de uitbater van een restaurant.

Iedereen die een onderneming runt ontkomt er niet aan om te netwerken. Sterker nog: de waarde en winstgevendheid van een onderneming zijn grotendeels afhankelijk van het vermogen van de ondernemer om te kunnen netwerken. En als het dan tóch moet gebeuren, waarom dan niet maar meteen zo goed mogelijk?

1. NETWERKEN IS EEN MUST!
Netwerken is een must, een noodzakelijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn en te blijven. Want in je eentje breng je weinig tot stand. Je kunt niet zonder de hulp van anderen. Het oude gezegde: ‘Twee weten meer dan een’ kun je dan ook gerust uitbreiden tot: ‘Velen weten (veel) meer dan een’. En dat niet alleen.

Voor duurzaam succes en geluk heb je beslist goede netwerkcontacten nodig. Of dat familieleden, collega’s, buren, kennissen of echte vrienden zijn, maakt in principe niet zoveel uit. Als er een vruchtbare interactie bestaat tussen jou en je medemensen, dat wil zeggen een wisselwerking waar alle betrokkenen de vruchten van plukken, is dat op zichzelf al een succesvolle situatie.

Nogmaals: denk niet dat je het allemaal alleen kunt. Je medemensen – en dat zijn behalve je werknemers bijvoorbeeld ook je (potentiële) klanten – bepalen de waarde van je bedrijf. Vergeet dat nooit en laat dit inzicht je richtsnoer zijn.

Daarom zou in elke organisatie, klein of groot, klantvriendelijkheid centraal moeten staan!

Het zal je niet verwonderen dat dit een kwestie is van netwerken op de juiste manier. En het goede nieuws is dat iedereen dit kan leren. In dit artikel zul je ontdekken dat netwerken makkelijk en leuk is.

2. NETWERKEN IS NIET NÉT WERKEN!

Er wordt wel eens beweerd dat netwerken nét werken is, dus dat het met werken, met inspanning, te maken heeft. Hoewel aardig gevonden, klopt deze woordspeling niet helemaal. Want netwerken is niets anders dan het leggen en onderhouden van contacten.

Het is van belang dat je weet wat voor jou de beste manier is om mensen te leren kennen en – als je ze eenmaal kent – hoe je ze tevreden stelt én houdt. Er zijn verschillende criteria waaruit je kunt afleiden of je succesvol netwerkt.

Succesvol netwerken voldoet aan minstens vier voorwaarden:
1.   Je netwerkcontacten kennen je, ze weten wie je bent.
2.   Je netwerkcontacten mogen je als mens.
3.   Je hebt het vertrouwen gewonnen van je netwerkcontacten.
4.   Je voelt je goed bij de manier waarop je netwerkt.

De eerste drie voorwaarden spreken voor zich. Het vierde punt verdient een toelichting. Het is mogelijk dat je, door de manier waarop je netwerkt, mensen voor je inneemt. Ze leren je snel kennen, vinden je aardig en schenken je hun vertrouwen.

Maar wanneer je je – in alle eerlijkheid – niet prettig voelt bij de manier waarop je netwerkt, bijvoorbeeld omdat je een ingestudeerd ‘kunstje’ gebruikt dat niet bij je past, doe je toch iets verkeerd.

Voor de duidelijkheid: netwerken kán teveel op werken lijken. Het wordt dan een loodzware opgave voor je, zeg maar een verplichting zonder plezier. In dat geval brengt netwerken onlustgevoelens bij je teweeg. En op de langere termijn zullen de gewenste resultaten uitblijven, omdat je gevoel niet past bij wat je doet. De veelgeroemde Duitse ‘schwung’ ontbreekt. Er is dan geen ‘goesting’, zeggen onze andere buren, de Belgen. En zonder de ‘goesting’ wordt het niets…

Netwerken kan ook leuk zijn, sterker nog:
SUCCESVOL NETWERKEN = LEUK!

Het zal je niet verbazen dat succesvol netwerken altijd netwerken op maat betekent! Succesvol netwerken is leuk, omdat het zowel is toegesneden op de netwerker, als op het betreffende netwerkcontact. Daarom mag je het, als een van beiden ontevreden is, geen netwerken op maat meer noemen.

3. NETWERK OP MAAT!
Succesvol netwerken begint met het kennen van jezelf. Want elk mens heeft een eigen, unieke manier om met andere mensen in contact te komen. Natuurlijk kun je technieken leren om je netwerkvaardigheden te verbeteren en uit te breiden.

De boeken van Jan Vermeiren (Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken) en Donna Fischer (Persoonlijk netwerken voor DUMMIES) kunnen je daarbij helpen. Ze fungeren als ‘eye-openers’ en – misschien meer nog – als ‘reminders’. Ze houden je wakker en brengen je vanzelf op andere, meer effectieve gedachten over hoe je beter kunt netwerken dan je totnogtoe hebt gedaan. Dat is heel nuttig en onmisbaar voor wie het brede terrein van het netwerken wil verkennen.

Ondanks dat, bestaan er op dit moment nog weinig of geen goede boeken over de relatie tussen je persoonlijkheidsstructuur en de wijze waarop je netwerkt. Je zult het dus veelal zelf moeten uitzoeken en dat is lastig en tijdrovend.

3G-methode => Gedachte (G1), Gevoel (G2) en Gedrag (G3)
Omdat het succes van je onderneming afhangt van de relatie tussen je persoonlijkheid en de manier waarop je netwerkt, heb ik de 3G-methode ontwikkeld. Voor uitgebreidere informatie kun je de website: www.3G-methode.nl en mijn nieuwste boek ‘MAAK JE DROMEN WAAR’ (Uitgeverij Andromeda) bestuderen. Twijfel je nog? Op deze website kun je dan ook alvast een preview van dit boek inzien.

De 3G-methode gaat ervan uit dat je gedachten, gevoelens en gedragingen samen je succes bepalen. Wanneer je gedachten, gevoelens en gedragingen tegelijkertijd op elkaar en op je doel zijn afgestemd, kun je alles realiseren wat je wilt.

Bovendien bestaan er in essentie drie onderscheiden mensentypen, namelijk de denker, de voeler en de doener. Elk van deze typen gebruikt zijn gedachten, gevoelens en gedragingen op een eigen, authentieke wijze om zijn doelen te bereiken. En ook als het om netwerken gaat, hebben deze drie soorten mensen drie fundamenteel verschillende manieren om het succes naar zich toe te trekken. We zullen ze in het volgende Succescoach E-zine belichten.

TIP VAN SUCCESCOACH:“Actie is de belangrijkste sleutel naar succes!” Pablo Picasso

GRATIS 3G-test! 
Onderzoek heeft een duidelijke relatie aangetoond tussen je ondernemersstijl, je bedrijfsbeleid en je succes. Meer weten? Doe NU de GRATIS test: http://www.succescoach.nl/3gtest. Vragen en opmerkingen over deze test kun je mailen naar: info@succescoach.nl.

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld. Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen. In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*