GELD IS MÉÉR DAN GELD:-))

WAT BETEKENT GELD VOOR JE ONDERNEMERSCHAP?

Elke ondernemer wil meer omzet en dat is ook goed. Geld geeft, net als eten en drinken, bestaanszekerheid.

Toch is geld veel méér dan dat!

Ik zie geld vooral als een middel om – met je expertise – je medemensen daadwerkelijk verder te helpen.

Je kunt geld op drie manieren bekijken:

1. Geld is een ruilmiddel.
Geld krijgt pas waarde voor je ondernemerschap, wanneer je het gaat gebruiken, bijvoorbeeld om te investeren in je bedrijf en daardoor je omzet te verhogen, zodat je meer mensen kunt helpen.

2. Geld heeft een persoonlijke betekenis.
Voor de een is dat bijvoorbeeld vrijheid, voor de ander vakantie en voor weer iemand anders is geld een prachtig hulpmiddel om bij te dragen aan een betere samenleving.

3. Geld is neutraal en bezit geen gevoel.
Geld is een neutraal ruilmiddel, dat pas emoties oproept door wat er mee wordt gedaan. De uitwerking van geld is onder meer afhankelijk van de persoon die het gebruikt, de overtuigingen van die persoon over geld, de hoogte van het bedrag en de transacties die er mee worden verricht binnen je onderneming.

Geld is op zichzelf niet slecht of goed, destructief of constructief. De gevolgen van het omgaan met geld kunnen wél slecht of goed, destructief of constructief zijn! Sinds Einstein weten we dat materie en energie één zijn. Het zijn als het ware twee aspecten van dezelfde verschijningsvorm, twee kanten van dezelfde medaille.

Daarom is geld gewoon een neutrale vorm van energie, die je met je eigen energie kunt opladen door het gebruik ervan. In destructieve of in constructieve richting, afhankelijk van wat je wilt en afhankelijk van je intentie…

TIP VAN SUCCESCOACH: “Iedereen die net zo hard werkt als ik heb gedaan, kan dezelfde resultaten bereiken!” Johan Sebastian Bach

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld.

Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen.

In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*