SUCCES Begint Van Binnen

Om succesvol te kunnen zijn heb je méér nodig dan alleen kennis uit boeken, of van video’s en webinars. Het is natuurlijk fijn om precies te weten WAT je moet doen en HOE je dat moet doen. Maar in de praktijk loopt het bijna altijd anders. Dat heeft 3 redenen:

 1. Iedereen heeft zijn eigen expertise, dat wil zeggen zijn eigen talenten en voorkeuren.
 2. Er zijn oneindig veel factoren die bijdragen aan je succes. Het is onmogelijk om die stuk voor stuk allemaal volledig te beheersen en dat zou ook gekkenwerk zijn…
 3. Plannen kunnen veranderen tijdens het realiseren van je doel. Daarom is het essentieel om flexibel te zijn en in te spelen op onverwachte wijzigingen.

Er zijn in essentie 4 factoren noodzakelijk voor je succes:

 1. Helderheid in het stellen van je doel. Wat is je diepste wens, dat wil zeggen wat wil je bereiken? Visualiseer de uitkomst van je inspanningen van het begin af aan met een intens gevoel van dankbaarheid, vreugde en voldoening. Alsof je NU al bent waar je wilt zijn. Hoe krachtiger, levendiger en echter je je doel visualiseert, hoe groter je creatiekracht:-)
 2. Passie en de motivatie die daaruit voortvloeit. Om je doel te kunnen bereiken, moet je blijven doorzetten. Daarvoor is je “motor” een intens vuur van verlangen, dat je voortdrijft, zelfs als het flink tegenzit. Stook tijdens het creatieproces het vuur van je passie zoveel en zo vaak mogelijk op. Zo haal je het beste uit jezelf en zorg je voor optimale resultaten!
 3. Energie, dat wil zeggen een sterke vitaliteit, omdat je levenskracht onbelemmerd door je heen stroomt. Je fysieke conditie, en eventuele mentale en emotionele blokkades of weerstanden, spelen daarbij de hoofdrol. Denk aan onzekerheid, zelftwijfel en faalangsten, et cetera. Het is daarbij van groot belang om NIET te wachten tot het juiste moment komt, maar gewoon te beginnen en door het DOEN je aanpak en subdoelen al doende bij te stellen.
 4. Inzicht en ervaring, dat is het resultaat van kennis of techniek EN oefening. Wie kent niet de 10.000 uren regeling? Deze houdt in dat je gemiddeld 10.000 uur nodig hebt om ergens heel goed in te worden. Of het nu om schilderen, schrijven, gitaarspelen of marketing gaat maakt weinig uit. Om meesterschap te bereiken heb je veel vlieguren nodig. Het bekende adagium: ‘Oefening Baart Kunst’ blijft ook vandaag de dag nog onverminderd van kracht! Blijf niet bij de pakken neer zitten, maar ga lekker aan de slag… Niet toepaste kennis is waardeloos.

TIP VAN SUCCESCOACH: “Geluk is de vrucht van je handelen!” Roeland Suylen

GRATIS 3G-test! 
Onderzoek heeft een duidelijke relatie aangetoond tussen je ondernemersstijl, je bedrijfsbeleid en je succes. Meer weten? Doe NU de GRATIS test: http://www.succescoach.nl/3gtest. Vragen en opmerkingen over deze test kun je mailen naar: info@succescoach.nl.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, wil je feedback geven of wil je weten hoe je jouw doelen optimaal kunt waarmaken? Mail dan naar info@ontdekjekracht.nl. Vermeld je vraag en ik zal zo spoedig mogelijk reageren. Ik zie uit naar je reactie:-)

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld. Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen. In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

 

Geplaatst in meerklanten-meeromzet

NETWERK MET SUCCES (Deel 1)!

NETWERK MET SUCCES!

Dit artikel behandelt drie hoofdaspecten van succesvol netwerken. In een serie van twee artikelen ga ik je de relatie uitleggen tussen je persoonlijkheid en je wijze van netwerken. Het leuke van netwerken is dat iedereen het doet. Netwerken is het bouwen van intermenselijke relaties, met als doel iets voor elkaar te kunnen betekenen.

Daarom is netwerken niet voorbehouden aan de coach, de supervisor of de therapeut. De bakker netwerkt om meer brood te kunnen verkopen. Hij netwerkt om zijn huidige klanten te behouden en om zijn klantenkring uit te breiden met nieuwe mensen. Hetzelfde geldt voor de slager, de patatboer, de horecaondernemer, de textielmagnaat en de uitbater van een restaurant.

Iedereen die een onderneming runt ontkomt er niet aan om te netwerken. Sterker nog: de waarde en winstgevendheid van een onderneming zijn grotendeels afhankelijk van het vermogen van de ondernemer om te kunnen netwerken. En als het dan tóch moet gebeuren, waarom dan niet maar meteen zo goed mogelijk?

1. NETWERKEN IS EEN MUST!
Netwerken is een must, een noodzakelijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn en te blijven. Want in je eentje breng je weinig tot stand. Je kunt niet zonder de hulp van anderen. Het oude gezegde: ‘Twee weten meer dan een’ kun je dan ook gerust uitbreiden tot: ‘Velen weten (veel) meer dan een’. En dat niet alleen.

Voor duurzaam succes en geluk heb je beslist goede netwerkcontacten nodig. Of dat familieleden, collega’s, buren, kennissen of echte vrienden zijn, maakt in principe niet zoveel uit. Als er een vruchtbare interactie bestaat tussen jou en je medemensen, dat wil zeggen een wisselwerking waar alle betrokkenen de vruchten van plukken, is dat op zichzelf al een succesvolle situatie.

Nogmaals: denk niet dat je het allemaal alleen kunt. Je medemensen – en dat zijn behalve je werknemers bijvoorbeeld ook je (potentiële) klanten – bepalen de waarde van je bedrijf. Vergeet dat nooit en laat dit inzicht je richtsnoer zijn.

Daarom zou in elke organisatie, klein of groot, klantvriendelijkheid centraal moeten staan!

Het zal je niet verwonderen dat dit een kwestie is van netwerken op de juiste manier. En het goede nieuws is dat iedereen dit kan leren. In dit artikel zul je ontdekken dat netwerken makkelijk en leuk is.

2. NETWERKEN IS NIET NÉT WERKEN!

Er wordt wel eens beweerd dat netwerken nét werken is, dus dat het met werken, met inspanning, te maken heeft. Hoewel aardig gevonden, klopt deze woordspeling niet helemaal. Want netwerken is niets anders dan het leggen en onderhouden van contacten.

Het is van belang dat je weet wat voor jou de beste manier is om mensen te leren kennen en – als je ze eenmaal kent – hoe je ze tevreden stelt én houdt. Er zijn verschillende criteria waaruit je kunt afleiden of je succesvol netwerkt.

Succesvol netwerken voldoet aan minstens vier voorwaarden:
1.   Je netwerkcontacten kennen je, ze weten wie je bent.
2.   Je netwerkcontacten mogen je als mens.
3.   Je hebt het vertrouwen gewonnen van je netwerkcontacten.
4.   Je voelt je goed bij de manier waarop je netwerkt.

De eerste drie voorwaarden spreken voor zich. Het vierde punt verdient een toelichting. Het is mogelijk dat je, door de manier waarop je netwerkt, mensen voor je inneemt. Ze leren je snel kennen, vinden je aardig en schenken je hun vertrouwen.

Maar wanneer je je – in alle eerlijkheid – niet prettig voelt bij de manier waarop je netwerkt, bijvoorbeeld omdat je een ingestudeerd ‘kunstje’ gebruikt dat niet bij je past, doe je toch iets verkeerd.

Voor de duidelijkheid: netwerken kán teveel op werken lijken. Het wordt dan een loodzware opgave voor je, zeg maar een verplichting zonder plezier. In dat geval brengt netwerken onlustgevoelens bij je teweeg. En op de langere termijn zullen de gewenste resultaten uitblijven, omdat je gevoel niet past bij wat je doet. De veelgeroemde Duitse ‘schwung’ ontbreekt. Er is dan geen ‘goesting’, zeggen onze andere buren, de Belgen. En zonder de ‘goesting’ wordt het niets…

Netwerken kan ook leuk zijn, sterker nog:
SUCCESVOL NETWERKEN = LEUK!

Het zal je niet verbazen dat succesvol netwerken altijd netwerken op maat betekent! Succesvol netwerken is leuk, omdat het zowel is toegesneden op de netwerker, als op het betreffende netwerkcontact. Daarom mag je het, als een van beiden ontevreden is, geen netwerken op maat meer noemen.

3. NETWERK OP MAAT!
Succesvol netwerken begint met het kennen van jezelf. Want elk mens heeft een eigen, unieke manier om met andere mensen in contact te komen. Natuurlijk kun je technieken leren om je netwerkvaardigheden te verbeteren en uit te breiden.

De boeken van Jan Vermeiren (Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken) en Donna Fischer (Persoonlijk netwerken voor DUMMIES) kunnen je daarbij helpen. Ze fungeren als ‘eye-openers’ en – misschien meer nog – als ‘reminders’. Ze houden je wakker en brengen je vanzelf op andere, meer effectieve gedachten over hoe je beter kunt netwerken dan je totnogtoe hebt gedaan. Dat is heel nuttig en onmisbaar voor wie het brede terrein van het netwerken wil verkennen.

Ondanks dat, bestaan er op dit moment nog weinig of geen goede boeken over de relatie tussen je persoonlijkheidsstructuur en de wijze waarop je netwerkt. Je zult het dus veelal zelf moeten uitzoeken en dat is lastig en tijdrovend.

3G-methode => Gedachte (G1), Gevoel (G2) en Gedrag (G3)
Omdat het succes van je onderneming afhangt van de relatie tussen je persoonlijkheid en de manier waarop je netwerkt, heb ik de 3G-methode ontwikkeld. Voor uitgebreidere informatie kun je de website: www.3G-methode.nl en mijn nieuwste boek ‘MAAK JE DROMEN WAAR’ (Uitgeverij Andromeda) bestuderen. Twijfel je nog? Op deze website kun je dan ook alvast een preview van dit boek inzien.

De 3G-methode gaat ervan uit dat je gedachten, gevoelens en gedragingen samen je succes bepalen. Wanneer je gedachten, gevoelens en gedragingen tegelijkertijd op elkaar en op je doel zijn afgestemd, kun je alles realiseren wat je wilt.

Bovendien bestaan er in essentie drie onderscheiden mensentypen, namelijk de denker, de voeler en de doener. Elk van deze typen gebruikt zijn gedachten, gevoelens en gedragingen op een eigen, authentieke wijze om zijn doelen te bereiken. En ook als het om netwerken gaat, hebben deze drie soorten mensen drie fundamenteel verschillende manieren om het succes naar zich toe te trekken. We zullen ze in het volgende Succescoach E-zine belichten.

TIP VAN SUCCESCOACH:“Actie is de belangrijkste sleutel naar succes!” Pablo Picasso

GRATIS 3G-test! 
Onderzoek heeft een duidelijke relatie aangetoond tussen je ondernemersstijl, je bedrijfsbeleid en je succes. Meer weten? Doe NU de GRATIS test: http://www.succescoach.nl/3gtest. Vragen en opmerkingen over deze test kun je mailen naar: info@succescoach.nl.

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld. Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen. In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

Geplaatst in meerklanten-meeromzet

WELKOM!

WAAROM EEN BLOG VAN SUCCESCOACH?
In dit Succescoach Blog ga je kennismaken met Succes Marketing, mijn succesvolle en uiterst effectieve ondernemersconcept. Veel ondernemers associëren marketing met het lastig vallen van prospects en klanten. Ze zien marketing als een commerciële en saaie bezigheid, zonder enige creativiteit. Gelukkig kan marketing ook respectvol en authentiek zijn!

Wat is Succes Marketing?
Mijn definitie van Succes Marketing is als volgt:
Succes Marketing is het opbouwen van een bloeiend bedrijf, door op een unieke wijze waardevol te zijn voor je klanten én voor jezelf. Social Selling staat daarbij centraal.

Wat is Social Selling?

Social Selling betekent verkopen zonder te verkopen. Het is een ander woord voor het leveren van zoveel mogelijk toegevoegde waarde aan je klanten en prospects. Voordat ze ook maar één eurocent in je hebben geïnvesteerd, heb jij al zoveel in HUN ontwikkeling geïnvesteerd, dat ze je gaan respecteren. Mensen hebben een hekel aan personen, die iets proberen te verkopen, in de zin van ‘aansmeren’. Aansmeren is respectloos en juist daardoor onprofessioneel. Met je bedrijf wordt het met andere woorden niets zonder respect!

Dat respect is onmisbaar voor zowel de groei van jezelf als de groei van je onderneming! Zonder dit respect wordt het in deze tijd steeds lastiger om succesvol te zijn en te blijven.

Waarom vergroot je je inzicht?

Het vergroten van je inzicht als ondernemer is hard nodig, omdat het aantal ZZP’ers in tien jaar tijd met 200.000 is toegenomen. In 2011 waren er al 728.000 ZZP’ers en dat is 10% van de beroepsbevolking.

En al die ZZP’ers hebben veelal dezelfde problemen:

1. geen of te weinig klanten
2. geen of te weinig inkomsten
3. veel te hard werken
4. geen of te weinig winst
5. geen of te weinig vrije tijd

Crisis!
Door de economische crisis is het voor ZZP’ers extra moeilijk om te overleven. Na vier jaar is minder dan dertig procent van de startende ZZP’ers nog werkzaam als ondernemer. Sinds het begin van de crisis in 2008 is het aantal opheffingen van ZZP’ers (algemeen en door faillissement) met 73% toegenomen. En naar verwachting zal dit aantal de komende jaren nog fors blijven stijgen.

Ben jij ook zo’n hardwerkende ZZP’er?

Dan heb je – zeker in de huidige tijd –  een probleem dat voortdurend verergert.

Met het Succescoach E-zine ga ik je leren hoe je de bovenstaande problemen overwint. In dit E-zine krijg je talloze tools aangereikt om je klantenbestand te vergroten en meer omzet te genereren. Je ontdekt effectieve manieren om je bedrijf succesvoller te maken.

De artikelen die je wekelijks in je mailbox ontvangt, geven je praktisch bruikbare informatie over de meest uiteenlopende ondernemerszaken, van acquisitie tot klantloyaliteit, van adverteren tot netwerken, enzovoorts. Dat alles vanuit de totaalvisie van SuccesMarketing.

TIP VAN SUCCESCOACH: “Ik heb keer op keer gefaald in mijn leven en daarom ben ik nu succesvol!” Michael Jordan

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld. Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen. In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

Geplaatst in meerklanten-meeromzet

3 MANIEREN OM ALLE KLANTEN TE KRIJGEN DIE JE WILT!

HOE KRIJG JE ALLE KLANTEN DIE JE WILT?

 • Heb jij, net als vele ZZP’ers, geen of te weinig klanten?
 • Heb je een eigen onderneming, maar maak je te weinig winst?
 • Raak je steeds meer gestrest, omdat je aan het eind van je inkomen altijd een stuk maand over houdt?

LEES DAN DIT ARTIKEL!
De problemen waar jij als ondernemer mee worstelt, zijn namelijk prima op te lossen! In dit artikel geef ik je 3 tips om alle klanten te krijgen die je wilt.

Misschien is het een geruststelling dat je niet de enige bent… Verreweg de meeste ZZP’ers zitten met een chronisch gebrek aan klanten. Zeker in de huidige crisistijd. Ze zijn besmet met het zogeheten “marketingvirus”, dat “bibberitus nervosa” veroorzaakt, ofwel een angst om actief klanten binnen te halen. Want stel je voor dat je wordt afgewezen…

Zelf weet ik nog goed hoe het voelt om bijna geen klanten te hebben. Het was in de beginperiode van mijn praktijk. Overdag zat ik vaak rusteloos te wachten op klanten, die maar niet wilden komen. En soms had ik slapeloze nachten van het piekeren over hoe ik de rekeningen zou moeten betalen.

Ik begreep toen nog niet dat klanten NOOIT zomaar naar je toe komen. Je moet ze eerst wat te bieden hebben EN zij moeten dat van je weten…

Als je weet hoe het moet, kun je alle klanten krijgen die je wilt! Zelfs in de huidige crisistijd!

Persoonlijk bevalt mij de effectieve en bij voorkeur creatieve marketingaanpak het beste.

Ik noem drie mogelijkheden:

1) Benader, op je vakgebied, een of meer doorverwijzers. Creëer een team om je heen van mensen die je voortdurend aan nieuwe klanten helpen. Het is veel slimmer om een paar collega’s te hebben, die geregeld de juiste klanten naar je toesturen, dan om je tijd te verspillen met cold calls. Je moet dan natuurlijk wel eerst vrienden worden met deze collega’s, want anders werkt het niet…

Ik geef je daarvoor één onmisbare tip: het succes van je business draait vooral om goede relaties, waardering en betrouwbaarheid. Want na ruim 20 jaar ondernemerschap weet ik één ding zeker: de meeste mensen houden van een persoonlijke, empathische aanpak. En wees daarbij niet bang om inventief te zijn!

2) Verras een doorverwijzer met een leuk en/of origineel cadeau. Je kunt bijvoorbeeld een smaakvolle en passende CD of video opsturen. Zelf geef ik een doorverwijzer soms een van mijn boeken als relatiegeschenk. En om het extra persoonlijk te maken, schrijf ik een persoonlijk voorwoord. Of ik doe er een briefje bij met een zelfgeschreven en toepasselijk gedicht.

3) Bouw een stevig fundament van vertrouwen. Want alleen klanten die je volledig vertrouwen, willen graag betalen voor je product of dienst. Dat kun je bijvoorbeeld doen door je prospects GRATIS te laten kennismaken met je product of dienst.  Daarnaast is het ook nodig dat je consistent TOPkwaliteit blijft bieden en iedere keer méér waarde levert dan je klanten verwachten.

TIP VAN SUCCESCOACH: “Een succesvol persoon bouwt een stevig fundament van de stenen die anderen hem toewerpen!” David Brinkley

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld.

Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen.

In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

Geplaatst in meerklanten-meeromzet

LEEF JE DROOM, OOK AL BEN JE BANG!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEEF JE DROOM!

De echte ondernemer is, zoals het woord al aangeeft, ondernemend. En ondernemende mensen zijn doeners. Wie te lang blijft nadenken over wat hij wil doen, komt niet verder.

Zelf wist ik al op mijn 12e dat ik ooit wilde gaan schrijven, al had ik geen idee waarover en hoe. Toch ben ik blij dat ik het ook werkelijk ben gaan doen. Want het schrijven en publiceren van boeken heeft me meer opgeleverd dan ik vooraf had kunnen bedenken.

Veel mensen zijn doodsbang om hun droom te leven. Want er kan van alles mis gaan:

 • Je omgeving kan je wilde plannen afkeuren
 • Soms zijn je doelen te hoog gegrepen 🙁
 • Je kunt vervelende fouten maken – en dat hoort erbij 🙂
 • Je kunt failliet gaan of in een dip terecht komen
 • Soms is je droom NIET je diepere droom!

En zo kan er natuurlijk nog veel méér mis gaan, en dat is heel normaal…

Maar het belangrijkste is dat je ook kunt slagen! Je kunt ook succesvol zijn en dat begint met DOEN, DOEN en nog eens DOEN. Compleet met alle fouten die daarbij horen…

ER ZIJN DRIE STAPPEN VOOR HET VERWEZENLIJKEN VAN JE DROOM:

1) Ontdek je droom
Toen een vriendin zei dat ik geld zou gaan verdienen als schrijver, nam niemand haar serieus. Een andere vriendin raadde mij het schrijven juist dringend af, “omdat het geen geld zou opleveren”. Gelukkig heb ik mijn angsten overwonnen en ben ik gewoon begonnen met schrijven!

2) Geloof in jezelf en begin gewoon!
Geloof in je eigen kunnen, zelfs als iedereen tegen je is en je nog niet precies weet HOE je je doelen kunt bereiken. Het oude gezegde: “Eerst zien en dan geloven!” klopt niet. Het is: “Eerst geloven en dan zien…”  Om je droom te kunnen waarmaken, moet je éérst geloven in de mogelijkheid daarvan en dan pas kan het gebeuren. Het HOE ontdek je later wel, tijdens het realiseren van je droom.

3) Maak je dromen waar!
De enige manier om te bereiken wat je wilt is te beginnen met het waarmaken van je dromen. Met alleen dromen over het waarmaken van je dromen kom je er niet. Lees mijn boek MAAK JE DROMEN WAAR voor meer info!

Wat is jouw authentieke talent? Hoe ziet jouw droom eruit?  

Schrijf het op en maak een plan om het te realiseren. Het hoeft niet perfect te zijn en je kunt het later altijd weer wijzigen. Wacht niet tot na je dood, want dan is het zeker te laat…

Begin NU met het in de wereld zetten van je stoutste dromen. Hoe wil jij dat mensen jou herinneren als je er niet meer bent? Zet dat op papier en begin met het realiseren daarvan. Niet in een verre toekomst, ergens, ooit… Maar NU!

TIP VAN SUCCESCOACH: “Mijn werk is de onschuld leefbaar te maken!” Anton Heyboer

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld.

Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen.

In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

Geplaatst in meerklanten-meeromzet

HOE SCHRIJF IK EEN BOEK?

 

SCHRIJF JE EIGEN BOEK!

Ik zit hier lekker achter mijn pc te schrijven over het schrijven van een boek. Tussen de donkere wolken door glipt een straaltje zonlicht mijn kamer binnen. Zo gaat het ook met schrijven. Eerst is er niets en kom je niet verder. Dan daagt er ineens een vonkje inspiratie en kun je aan de slag.

Na het schrijven van twee boeken en een gedichtenbundel weet ik uit eigen ervaring dat een goed boek niet zomaar uit de hemel komt vallen… Als druk bezet ondernemer heb je bovendien weinig tijd naast je dagelijkse bezigheden. Toch is het schrijven van een boek een van de belangrijkste middelen om je expertpositie als ondernemer aan je doelgroep te laten zien.

Schrijven is een kunst en een kunde. In dit artikel geef ik je daarvoor een aantal stappen.

5 STAPPEN NAAR HET SCHRIJVEN VAN EEN GOED BOEK:

1) Bepaal het onderwerp
Er zijn hele boekenkasten en bibliotheken volgeschreven over het kiezen van het thema van je boek. Zelf heb ik maar twee vuistregels:
a) bepaal je doelgroep en
b) kies een onderwerp dat je doelgroep aanspreekt.

2) Schrijf zovéél mogelijk
Schrijven = schrappen. Maar om te kúnnen schrappen moet er eerst voldoende materiaal zijn. Veel schrijvers maken de fout, dat ze zichzelf al bekritiseren voordat ze iets af hebben. Wees slimmer en trap niet in die valkuil! Schrijf zoveel mogelijk woorden op en ga ze pas daarna weghalen.

3) Schrijf simpel
Wie een makkelijk onderwerp alleen met moeilijke woorden kan uitleggen, schiet het doel voorbij. Het is veel moeilijker om met makkelijke woorden een moeilijk onderwerp te verhelderen, dan andersom.

4) Laat je werk bekritiseren
Laat minimaal 5 personen van je doelgroep de ruwe en onbewerkte versie van je boek lezen. Vraag naar hun eerlijke feedback en doe daar wat mee. Het ontvangen en integreren van kritiek maakt je sterker en het is noodzakelijk om de kwaliteit van je werk te verbeteren.

5) Bedenk een pakkende titel
Soms komt de titel eerst, soms pas aan het einde. Wanneer de titel komt is minder belangrijk dan welke titel je kiest! Kies een titel die past bij je doelgroep én de meeste commentaren oproept…

TIP VAN SUCCESCOACH: “Herhaling is de vader van leren, ik herhaal: herhaling is de vader van leren!” Dwayne Michael Carter

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld.

Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen.

In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

Geplaatst in meerklanten-meeromzet

GELD EN OVERVLOED

ONDERZOEK JE OVERTUIGINGEN OVER GELD!

Om als ondernemer duurzaam succes te hebben, moet je je overtuigingen over geld eens goed onder de loep nemen. Hoe denk je over geld, over armoede en rijkdom, et cetera? Want jouw relatie met geld wordt bepaald door je overtuigingen. Geld kun je zien als “de smeerolie van je succes”.

Zolang je bijvoorbeeld blijft denken dat geld het slijk van de aarde is, zul jij je eigen succes onbewust blijven saboteren. En dat verlaagt je omzet en de hoogte van je bankrekening.

Deze negatieve overtuigingen liggen sterk verankerd in de Nederlandse cultuur. In Nederland bestaat de neiging, om erg succesvolle mensen sceptisch te beoordelen of zelfs openlijk te bekritiseren!

Sluit vrede met geld
Een harmonische relatie met geld is van wezenlijk belang.

Waarom?

Omdat je pas echte rijkdom kunt creëren, wanneer je daar ook voor open staat. Na meer dan 20 jaar ondernemerservaring kom ik tot de conclusie, dat geestelijke of innerlijke rijkdom voorafgaat aan materiële of uiterlijke rijkdom. Materiële rijkdom begint in de geest! Bovendien kan het een niet zonder het ander bestaan.

Dit betekent dat jij het jezelf moet gunnen, om vrijuit en onbeperkt te genieten van je succes. Door geld meer te gaan waarderen, krijgt het een andere gevoelswaarde en kan het beter gaan stromen. Hoe dat precies werkt, weet ik niet. Wel dát het zo werkt…

Een goed boek om in dit kader te lezen is bijvoorbeeld de bestseller: “Rich Dad Poor Dad” van Robert Kiyosaki. Lees je liever het GRATIS PDF, dan kan dat gelukkig ook!

Er zijn 3 stappen naar een ‘rijkdomsbewustzijn’:

 1. Creëer een ‘rijkdomsbewustzijn’, dat wil zeggen een ‘overvloedbewustzijn’. Daarmee bedoel ik het besef, dat innerlijke én uiterlijke rijkdom de wereld verder kunnen helpen. Zie geld niet als een noodzakelijk kwaad, maar als een manier om goed te doen, dat wil zeggen om je medemensen concreet te helpen.
 2. Visualiseer een toekomst van overvloed, waarin je zelf als succesvolle ondernemer centraal staat en geniet daarvan. Maak je voorstelling zo echt en levendig mogelijk. Gebruik al je zintuigen en maak eventueel een moodboard om het effect te versterken.
 3. Ruim je emotionele blokkades én je negatieve associaties met geld en overvloed op. Zolang je diepste overtuigingen over geld en overvloed je in de weg zitten, schiet het niet op. Je onbewuste zoekt dan uitvluchten en drogredenen om je succes te dwarsbomen. Daardoor saboteer jij jezelf en blijf je steken in je oude vertrouwde armoedebewustzijn!

TIP VAN SUCCESCOACH: “Het is veel gemakkelijker om één keer een goede daad te verrichten, dan om daar een gewoonte van te maken!” Aristoteles

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld.

Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen.

In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

Geplaatst in meerklanten-meeromzet

INNOVATIE IS NODIG VOOR SUCCES!

Wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wordt in Nederland al snel bekritiseerd. Omdat de Nederlandse cultuur middelmatigheid propageert, zijn echte vernieuwing en drastische verandering ‘not done’. “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!” is ook het credo van vele bedrijven.

Dat is jammer, want effectieve innovatie is in deze crisistijd de enige manier om succesvol te kunnen zijn. Maar daar is moed voor nodig en een open geest!

Vertrouwde formules werken niet meer
De meeste ZZP’ers werken met eenmalige een-op-een trajecten, dus uurtje factuurtje. Wanneer deze trajecten aflopen, hebben ze daarna geen nieuwe klanten en opdrachten meer, dus ook geen inkomsten. Daar komt nog bij dat de meeste ZZP’ers weinig tot niets van marketing weten. Marketing is in Nederland nog onontgonnen gebied. Inzicht en systematiek ontbreken.

We zijn in Nederland wat dit betreft niet vindingrijk. Reclame-uitingen als folders, brochures, visitekaartjes en natuurlijk de veelgeroemde website zonder blog (!) zijn allang verouderd. Voor zover deze middeleeuwse marketingmethodes überhaupt al enig effect hadden in de vorige eeuw, werken ze nu beslist niet meer!

De oude manieren werken niet meer en voor vernieuwing ontbreekt het aan inzicht en durf. Ondernemers die al tientallen jaren op hun oude vertrouwde wijze zaken hebben gedaan, missen meestal de onbevangenheid om zich open te stellen en de dingen radicaal anders te gaan aanpakken. En dat levert, in deze moeilijke economische tijd, groeiende problemen op…

De 5 belangrijkste ingrediënten voor succes zijn:
1) weten hoe je alle klanten krijgt die je wilt
2) weten hoe je je omzet verhoogt
3) tools bezitten om de juiste mindset te creëren
4) het vermogen hebben om gefocust te blijven op het eindresultaat
5) doorzetten tot je je doel bereikt hebt

TIP VAN SUCCESCOACH: “Succes is tijdelijk, falen niet fataal. Wat telt is het lef om door te zetten!” Winston Churchill

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld.
Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen.
In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

Geplaatst in meerklanten-meeromzet

GELD IS MÉÉR DAN GELD:-))

WAT BETEKENT GELD VOOR JE ONDERNEMERSCHAP?

Elke ondernemer wil meer omzet en dat is ook goed. Geld geeft, net als eten en drinken, bestaanszekerheid.

Toch is geld veel méér dan dat!

Ik zie geld vooral als een middel om – met je expertise – je medemensen daadwerkelijk verder te helpen.

Je kunt geld op drie manieren bekijken:

1. Geld is een ruilmiddel.
Geld krijgt pas waarde voor je ondernemerschap, wanneer je het gaat gebruiken, bijvoorbeeld om te investeren in je bedrijf en daardoor je omzet te verhogen, zodat je meer mensen kunt helpen.

2. Geld heeft een persoonlijke betekenis.
Voor de een is dat bijvoorbeeld vrijheid, voor de ander vakantie en voor weer iemand anders is geld een prachtig hulpmiddel om bij te dragen aan een betere samenleving.

3. Geld is neutraal en bezit geen gevoel.
Geld is een neutraal ruilmiddel, dat pas emoties oproept door wat er mee wordt gedaan. De uitwerking van geld is onder meer afhankelijk van de persoon die het gebruikt, de overtuigingen van die persoon over geld, de hoogte van het bedrag en de transacties die er mee worden verricht binnen je onderneming.

Geld is op zichzelf niet slecht of goed, destructief of constructief. De gevolgen van het omgaan met geld kunnen wél slecht of goed, destructief of constructief zijn! Sinds Einstein weten we dat materie en energie één zijn. Het zijn als het ware twee aspecten van dezelfde verschijningsvorm, twee kanten van dezelfde medaille.

Daarom is geld gewoon een neutrale vorm van energie, die je met je eigen energie kunt opladen door het gebruik ervan. In destructieve of in constructieve richting, afhankelijk van wat je wilt en afhankelijk van je intentie…

TIP VAN SUCCESCOACH: “Iedereen die net zo hard werkt als ik heb gedaan, kan dezelfde resultaten bereiken!” Johan Sebastian Bach

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld.

Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen.

In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

Geplaatst in meerklanten-meeromzet

ANGST EN SUCCES ZIJN ONAFSCHEIDELIJK!

DURF TE ONDERNEMEN!

Elke ondernemer heeft er last van: faalangst. Door mijn werk met topsporters en topondernemers heb ik in de afgelopen twintig jaar geleerd, dat de meest succesvolle mensen vaak de grootste angsten hebben. En dat is paradoxaal genoeg ook een van de redenen van hun succes.

Juist vanwege hun faalangst willen zijn hun talenten voortdurend blijven ontwikkelen. Ze willen excelleren en beter worden dan hun opponenten. Falen staat voor hen gelijk aan mislukken en dat is in hun ogen geen optie. Het is alles of niets en zij willen alles!

Om dat te kunnen bereiken, moeten zij in staat zijn om te allen tijde tegenvallers en onverwachte tegenwerking te overwinnen. Dat vereist vechtlust en de kracht om door te zetten, zelfs als ieder redelijk denkend mens in hun situatie zou afhaken.

De belangrijkste angsten van ondernemers zijn:

 • Angst om fouten te maken
  Echte ondernemers hebben één overeenkomst: ze zijn eigenwijs en kunnen moeilijk kritiek van hun naaste omgeving verdragen. Daarom doen ze er alles aan om geen fouten te maken.
 • Angst om niet genoeg geld te verdienen
  Geld zit in de piramide van Maslow onderaan: het is een eerste levensbehoefte. Dat je als ondernemer bang bent om die basisbehoefte kwijt te raken, spreekt vanzelf. Zeker wanneer je naast jezelf ook je gezin moet onderhouden!
 • Angst voor succes
  Het klinkt raar, maar veel ondernemers gaan gebukt onder een angst voor succes. Want wat te doen als je bedrijf werkelijk succesvol wordt? Misschien heb je dan geen tijd meer over voor familie en vrienden. Misschien krijg je dan te maken met afgunst, word je geleefd door je team of verdwijnt het plezier in je onderneming.

Je kunt je angst overwinnen in 3 stappen:

1) Wees niet bang om bang te zijn!
De meeste mensen zien angst als een ongewenste, negatieve emotie die ze het liefst meteen onderdrukken of ontkennen. Maar angst heeft ook andere kant: het houdt je scherp en kan je aanzetten tot actie.
2) Vergroot je angst!
Deze stap lijkt tegennatuurlijk: angst lijkt ongewenst, dus weg ermee! En tóch is het beter om je angst eerst toe te laten. Waarom? Omdat het vergroten van je angst ruimte en ontspanning geeft.
3) Kijk naar je successen!
Zelfs al stapelen de problemen zich op: ga gewoon door met het waarmaken van je droom. Visualiseer het bereiken van je doel, vier je successen en verlies nooit je positieve visie uit het oog!

TIP VAN SUCCESCOACH: “Een doel is een droom met een deadline!” Napoleon Hill

Wie is Roeland Suylen?
Roeland Suylen helpt ondernemers om hun dromen waar te maken, zodat ze meer klanten en meer omzet bereiken. In zijn werk viel hem op dat veel mensen moeite hebben om hun dromen waar te maken. Daarom heeft hij de 3G-methode ontwikkeld.

Als succescoach heeft hij met topsporters en topondernemers gewerkt en 8 succesprincipes ontdekt. Deze principes kunnen, in combinatie met de 3G-methode, overal worden toegepast om een succesvolle onderneming op te bouwen.

In 2009 won Roeland met zijn onderneming de DoDo Award ter waarde van €10.000,- en een innovatievoucher van SenterNovem ter waarde van €2000,-. Roeland Suylen is de auteur van ‘De essentie van spiritualiteit’ en ‘Maak je dromen waar’.

© Roeland Suylen, www.succescoach.nl. Alle rechten voorbehouden.

handtekening

 

Geplaatst in meerklanten-meeromzet